Category Archives: География

Вовк В. Ф. Географія 9 клас: відповіді до всіх завдань ДПА 2015

Географія. 9 клас: відповіді до всіх завдань посібника «Географія. 9 клас : збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт» / В. Ф. Вовк. — Х. : «Ранок-НТ», 2015. — 64 с. — (Серія «Екзамен без проблем»).
ISBN 978-966-315-216-5.

Посібник містить відповіді до всіх завдань «Збірника завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт із географії.
9 клас» (автор В. Ф. Вовк). Посібник побудований за таким принципом: номер варіанта контрольної роботи, правильні відповіді на тестові завдання, розгорнуті відповіді на завдання відкритого типу. Крім того, у виданні наведені картосхеми із виконаними завданнями.

загрузка...

Довгань А.І. Збірник завдань для ДПА з географії для 11 класу ОНЛАЙН

Довгань А.І. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з географії. 11 кл. / A.І. Довгань, В.В. Совенко, -Київ, 2015. — 72 с.
Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програми шкільного курсу «Географія». Основна мета посібника — допомогти вчителю підготувати варіанти контрольних робіт для проведення державної підсумкової атестації з географії в старшій школі за допомогою різнорівневих завдань. До збірника входить 10 варіантів контрольних робіт, кожен з яких складається з 23 завдань.

Загрузка...

Климанова О.А. и др. География: Землеведение. 5-6 классы ОНЛАЙН

География. Землеведение. 5-6 классы : учебник для общеобразовательных учреждений / О.А. Климанова, В.П. Климанов, Э.В. Ким и др. ; под ред. О.А. Климановой. — М. : Дрофа, 2012. — 272 с.
Учебник соответствует ФГОС основного общего образования по географии, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. Учебник адресован учащимся 5 6 классов общеобразовательных учреждений и входит в линию учебников по географии под редакцией О. Л. Климановой и Л.И. Алексеева.

загрузка...

Збірник завдань для ДПА-2015 з географії для 11 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії : 11-й клас / Р.В. Гладковський та ін. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2014. — 128 с.
Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програми предмета «Географія». Основна мета посібника — забезпечити об’єктивне оцінювання навчальних досягнень випускників під час проведення державної підсумкової атестації з географії в основній школі за допомогою різнорівневих завдань. До збірника входить 20 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант письмової роботи для державної підсумкової атестації складається з 5 видів різнорівневих тестових завдань, на його виконання відводиться 90 хвилин.

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з географії для 9 класу ОНЛАЙН

Довгань A.I. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з географії. 9 клас / А.І. Довгань, B.B. Совенко. — Київ : Генеза, 2015. — 72 с.
Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програми шкільного курсу «Географія України». Основна мета посібника — допомогти вчителю підготувати варіанти контрольних робіт для проведення державної підсумкової атестації з географії в основній школі за допомогою різнорівневих завдань. До збірника входить 10 варіантів контрольних робіт, кожен з яких складається з 23 завдань.

Курашева Е.М. География России 8-9 классы в схемах и таблицах ОНЛАЙН

Курашева Е.М. География России: 8-9 классы: в схемах и таблицах / Е.М. Курашева. — 2-е изд., исправл. — М., 2011. — 222 с.
Данное пособие полностью соответствует новому образовательному стандарту (второго поколения).
В пособии представлены сигнал-конспекты к школьному курсу «География России. 8-9 классы». В таблицах и диаграммах приведены статистические данные за последние годы.
Особое внимание уделяется изучению экономических районов как наиболее трудному для усвоения материалу.

загрузка...