Category Archives: Физика

Гуревич А. Е. Физика Химия 5 класс: рабочая тетрадь ОНЛАЙН

Гуревич А. Е. Физика. Химия. 5 класс : рабочая тетрадь / А, Е. Гуревич, М. В. Краснов, Л. А, Нотов. — 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2012. — 64 с.
Рабочая тетрадь является составной частью учебно-методического комплекта, в который входит учебник «Физика. Химия, 5—6 кл.» авторов А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак. В тетрадь включены вопросы и расчетные задачи, экспериментальные задания и лабораторные работы.

загрузка...

Гуревич А.Е. и др. Физика Химия. 5-6 классы ОНЛАЙН

Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика. Химия. 5-6 классы. — М.: 2011. — 192 с.
Концептуально курс 5-9 классов разбит на две ступени. Первую ступень составляет интегрированный пропедевтический курс физики и химии 5-6 классов. Изучив этот курс, ученики получат представление о некоторых законах физики и начала химии, смогут объяснить с научной точки зрения основные природные явления, научатся обращаться с простейшими техническими устройствами.

Загрузка...

Гуревич А. Е. Физика Химия 6 класс : рабочая тетрадь к учебнику А. Е. Гуревича ОНЛАЙН

Гуревич А. Е. Физика. Химия. 6 класс : рабочая тетрадь к учебнику А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак «Физика. Химия. 5—6 классы» / А. Е. Гуревич, М. В. Краснов, Л. А. Нотов, Л. С. Понтак. —5-е изд., стереотип. — М., 2013. — 110, [2] с.: ил.
Рабочая тетрадь является составной частью учебно-методического комплекта, в который входит учебник «Физика. Химия. 5—6 классы» авторов А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак. В тетрадь включены вопросы и расчетные задачи, экспериментальные задания и лабораторные работы.

Новітній повний довідник школяра ОНЛАЙН

Новітній повний довідник школяра. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. — 576 с.
У новітньому довіднику школяра подана повна інформація з основних шкільних предметів: математики, фізики, хімії, біології, географії.

Палійчук Н. Й. Шкільні навчальні кабінети ОНЛАЙН

Палійчук Н. Й. Шкільні навчальні кабінети.— X.:, 2009. — 128 с. — (Бібліотека журналу «Управління школою». Вип. 10 (82)).
У книзі представлені нормативна документація та методичні рекомендації щодо обладнання і оформлення навчальних кабінетів. Надано зразки документації, описано досвід роботи навчальних закладів Чернівецької області. Для практичного використання педагогічним працівникам.

Дриль Л. 0. Довідник сучасних професій ОНЛАЙН

Довідник сучасних професій / Укл. Л.О. Дриль. — X.: Торсінг плюс, 2010.— 416 с.


Вибір майбутньої професії — один із найважливіших у житті кожної людини. Для того, щоб зробити правильний вибір, потрібно мату повне уявлення про якомога більшу кількість професій, про переваги та недоліки кожної з них.

ДПА 2013. Розв’язання завдань до державної підсумкової атестації з фізики для 11 класу ОНЛАЙН

Розв’язання завдань до державної підсумкової атестації з фізики 11 клас.: – X.: , 2013 – 110 с.
У посібнику подано відповіді до всіх завдань ДПА з фізики, яка в 2013 р. проводиться за збірником: «Непорожня Л. та ін. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 11 клас».