Category Archives: Физика

Дубаc 3. В. Завдання для тематичного контролю знань з фізики 9 клас ОНЛАЙН

3. В. Дубаc. Завдання для тематичного контролю знань з фізики. 9 клас. — Тернопіль: Астон, 2009. — 40 с.
У посібнику подано завдання для тематичного контролю навчальних досягнень у формі діагностичних робіт, складених у повній відповідності до нової програми для загальноосвітніх закладів «Фізика. Астрономія. 7-12 класи. — Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005». Тексти завдань складені з урахуванням 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів. Кожну діагностичну роботу розроблено у шести варіантах, один або два з яких можна використати як тренувальні.

загрузка...

Дубас З.В. Дидактичний матеріал з фізики для тематичного оцінювання у 10-11 класах ОНЛАЙН

Дубас З.В. Дидактичний матеріал з фізики для тематичного оцінювання у 10-11 класах загальноосвітніх шкіл. — Вид. друге, випр. — Тернопіль: Астон, 2001. — 99 с.
Запропоновані дидактичні матеріали вчитель може використати для тематичного контролю знань і вмінь (компетенцій) під час вивчення фізики в 10 та 11 класах.
Задачі цього посібника перевірено на практиці автором та його колегами по праці.
У посібнику пропонуються задачі різних типів, а тому він може допомогти учням у вдосконаленні вмінь розв’язувати задачі.

Загрузка...

Марон А. Е. Физика 8 класс. Дидактические материалы ОНЛАЙН

Марон А. Е. Физика. 8 класс: учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. — 11-е изд., стереотип. — М., 2013. — 125, [3] с. : ил. — (Дидактические материалы).

Данное пособие включает тренировочные задания, тесты для самоконтроля, самостоятельные работы, контрольные работы и примеры решения типовых задач. Всего в предлагаемом комплекте дидактических материалов содержится более 1000 задач и заданий по следующим темам: «Тепловые явления», «Изменение агрегатных состояний вещества». «Электрические явления», «Оптические явления».

загрузка...

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике для 8 класса ОНЛАЙН

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс» / О.И. Громцева.— 4-е изд., перераб. и доп. — М., 2013. — 111, [1] с.
Данное пособие полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (второго поколения).
Пособие предназначено для проверки знаний учащихчся по курсу физики 8 класса. Оно ориентировано на учебник А.В. Перышкина «Физика. 8 класс» и содержит контрольные работы по всем темам, изучаемым в 8 классе, а также самостоятельные работы к каждому параграфу.

Ненашев І.Ю. Фізика ЗНО — 2015. Експрес-підготовка ОНЛАЙН

Ненашев І. Ю. Фізика. Експрес-підготовка. ЗНО-2015/ І. Ю. Ненашев.— 3-тє вид., перероб. і доп.— К.: «Літера ЛТД», 2015.— 296 с.
Пропонований посібник містить програму зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року та матеріали, які допоможуть учням на високому рівні підготуватися до ЗНО З фізики. Видання містить 20 тестів за темами курсу, які відповідають темам програми ЗНО, а також 2 тести у форматі ЗНО-2015.

Альошина М.О. ЗНО 2015 з фізики. Типові тестові завдання ОНЛАЙН

Фізика. Типові тестові завдання / М. О. Альошина. — 7-ме вид., перероб. і допов. — К.: Літера ЛТД, 2015. — 144 с. — (Зовнішнє незалежне оцінювання).

Навчальний посібник містить матеріали, які допоможуть випускникам загальноосвітніх навчальних закладів на високому рівні підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. У посібнику наведено 10 тестів, які складені відповідно до програми ЗНО з фізики, бланки відповідей і матеріали для самоконтролю.

загрузка...