Category Archives: Физика для школьников

Гуревич А.Е. и др. Физика Химия. 5-6 классы ОНЛАЙН

Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика. Химия. 5-6 классы. — М.: 2011. — 192 с.
Концептуально курс 5-9 классов разбит на две ступени. Первую ступень составляет интегрированный пропедевтический курс физики и химии 5-6 классов. Изучив этот курс, ученики получат представление о некоторых законах физики и начала химии, смогут объяснить с научной точки зрения основные природные явления, научатся обращаться с простейшими техническими устройствами.

загрузка...

Гуревич А. Е. Физика Химия 6 класс : рабочая тетрадь к учебнику А. Е. Гуревича ОНЛАЙН

Гуревич А. Е. Физика. Химия. 6 класс : рабочая тетрадь к учебнику А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак «Физика. Химия. 5—6 классы» / А. Е. Гуревич, М. В. Краснов, Л. А. Нотов, Л. С. Понтак. —5-е изд., стереотип. — М., 2013. — 110, [2] с.: ил.
Рабочая тетрадь является составной частью учебно-методического комплекта, в который входит учебник «Физика. Химия. 5—6 классы» авторов А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак. В тетрадь включены вопросы и расчетные задачи, экспериментальные задания и лабораторные работы.

Загрузка...

Новітній повний довідник школяра ОНЛАЙН

Новітній повний довідник школяра. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. — 576 с.
У новітньому довіднику школяра подана повна інформація з основних шкільних предметів: математики, фізики, хімії, біології, географії.

ДПА 2013. Розв’язання завдань до державної підсумкової атестації з фізики для 11 класу ОНЛАЙН

Розв’язання завдань до державної підсумкової атестації з фізики 11 клас.: – X.: , 2013 – 110 с.
У посібнику подано відповіді до всіх завдань ДПА з фізики, яка в 2013 р. проводиться за збірником: «Непорожня Л. та ін. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 11 клас».

Євлахова О. М., Бондаренко М. В. Фізика: навчальний посібник. Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів» ОНЛАЙН

Євлахова О. М., Бондаренко М. В. Фізика: навчальний посібник / О. М. Євлахова, М. В. Бондаренко. — К.-Х., 2012. — 224 с. — (Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів»).
Матеріал посібника, що відповідає програмовим вимогам ЗНО та ДПА з фізики, охоплює повний шкільний курс від 5 до 11 класу. Опрацювання теоретичних відомостей, виконання тематичних і тренувальних тестів розраховані на 50 тижнів підготовки до ЗНО та ДПА.

Нємченко К. Е., Дудінова О. В. Фізика: Практичний довідник для підготовки до іспиту та тестування ОНЛАЙН

Нємченко К. Е., Дудінова О. В. Фізика: Практичний довідник: 2-ге вид. доп. та переро6.— Харків, 2011. — 282 с. + 22с. вкладка.
Посібник укладено за чинною програмою з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України.
У практичному довіднику наведено основні теоретичні відомості з усіх тем програми, приклади розв’язування типових задач, а також завдання для самоконтролю.
Видання розраховане на старшокласників, випускників загально-освітніх навчальних закладів, учнів шкіл, гімназій!, ліцеїв, а також абітурієнтів та вчителів фізики.