Category Archives: Биология

Данилова О.В. Збірник завдань для ДПА з біології 2012 для 11 класу ОНЛАЙН

Данилова О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології: 11 кл. / О.В. Данилова, С.А. Данилов. — К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2012. — 112 с. : іл.

Збірник призначено для проведення державної підсумкової атестації з біології старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у письмовій формі.

загрузка...

Демічева І. О. Біологія 11 клас. Відповіді до всіх завдань ДПА 2012 ОНЛАЙН

Біологія. 11 клас.  Відповіді до всіх завдань державної підсумкової атестації / І. О. Демічева та ін. — . — 96 с. — {Екзамен без проблем),

Посібник містить відповіді до всіх завдань «Збірника завдань для державної підсумкової атестації з біології. 11 клас» (авторів О. В. Данилової, С. А. Данилова). До завдань відкритого типу подано повні відповіді. Пропонується додатковий матеріал у вигляді схем і таблиць та словника термінів. Посібник призначений для підготовки до державної підсумкової атестації з біології.

Загрузка...

Костильов О.В. Збірник завдань для ДПА з біології 2012 для 9 класу ОНЛАЙН

Костильов О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології : 9 кл. / О.В. Костильов, О.А. Андерсон, В.М. За-кревська. — 2-ге вид., доопрац. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. — 128 с.: іл.
Контроль результатів пізнавальної діяльності учня — першочергове завдання Державної підсумкової атестації учпів 9 класів середніх загальноосвітніх закладів освіти з курсу біології.

загрузка...

Бейли Н. Математика в биологии и медицине ОНЛАЙН

БЕЙЛИ Н. МАТЕМАТИКА В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ. Перевод с английского Е. Г. КОВАЛЕНКО. — М.: Мир,1970
Нашим читателям хорошо знакомо имя Н. Бейли, книга которого «Статистические методы в биологии», вышедшая в русском переводе двумя изданиями (1962 и 1964 гг.), пользуется заслуженным успехом. Новая книга Бейли состоит из двух частей.

Задорожний К. М. Усі уроки біології в 11 класі. Рівень стандарту і академічний рівень ОНЛАЙН

Задорожний К. М. Усі уроки біології в 11 класі. Стандарт і академічний рівень.— X.: Вид. група «Основа», 2011.— 191, [1] е.: табл. — (Серія «Усі уроки»). ISBN 978-617-00-1060-5.

Посібник містить розробки всіх уроків біології для стандартного й академічного рівнів 11 класу за чинною програмою 2010 року. Розробки уроків містять багато сучасної наукової інформації, яку можна також використовувати під час додаткових занять або в процесі підготовки до олімпіад і турнірів. Наведено розробки всіх лабораторних і практичних робіт, які передбачені чинною програмою.

Задорожний К. М. Біологія 11 клас. Рівень ствндарту і академічний рівень. Серія «Мій конспект» ОНЛАЙН

Задорожний К. М. Біологія. 11 клас. Стандарт і академічний рівень. — Х.: Вид. група «Основа», 2011. — 104 с.: табл. — (Серія «Мій конспект»).

Посібник містить розробки всіх уроків біології для стандартного й академічного рівнів 11 класу за новою програмою 2010 року. Наведено розробки всіх лабораторних і практичних робіт, які передбачені чинною програмою. Для забезпечення можливості зручного використання матеріали до кожного уроку розміщено на окремому відривному аркуші.

загрузка...