Category Archives: Учебники, пособия, рабочие тетради по биологии

Лернер Г. И. Общая биология (10—11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы ОНЛАЙН

Лернер Г. И. Общая биология (10—11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы / Г. И. Лернер. — М., 2009. — 240 с.
В пособии предлагаются задания для поурочного и тематического контроля знаний учащихся по школьному курсу общей биологии и экологии. Все задания по типологии и форме соответствуют аттестационным материалам ЕГЭ и материалам вступительных экзаменов а вузы. Вопросы, тесты и задания выстроены по вариантам в соответствии со структурой и содержанием как линейных, так я концентрических программ, обеспечивающих Обязательный минимум содержания образования по биологии.

загрузка...

Базанова Т. І. Біологія: Підручник для 9 класу ОНЛАЙН

Біологія: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Т. І. Базанова та ін..— Х.,— 296 с.: іл.
Книга складається зі вступу й чотирнадцяти розділів. Кожен з них містить кілька параграфів, рубрики «Людина та її здоров’я», «Наша лабораторія», «Підсумки». Розділи починаються зі вступної частини. Читайте її уважно — у ній окреслено коло проблем, що розглядаються в розділі. У кожному параграфі після основного тексту ви знайдете два блоки завдань. Їх позначення наведено на цій сторінці. Перший блок — це завдання, що допоможуть вам зрозуміти навчальний текст. Деякі завдання краще виконувати разом з товаришем: обговорюючи ключові питання параграфа, ви зможете глибше усвідомити його зміст.

Загрузка...

Андреева Н. Д. Биология 10 — 11 классы (базовый уровень) ОНЛАЙН

Андреева Н. Д. Биология. 10—11 классы : учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / Н. Д. Андреева. — 4-е изд., испр. — М., 2012. — 327 с. : ил.
Учебник предназначен для изучения раздела «Общая биология» в 10— 11 классах на базовом уровне. В нем рассматриваются основные свойства и особенности функционирования и развития живого на всех уровнях организации природы — от молекулярного до биосферного. Содержатся сведения об истории биологических открытий и современных достижениях науки.

загрузка...

Мусієнко М.М. та ін. Біологія 7 клас. Підручник ОНЛАЙН

Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія. 7 клас. — — К., 2007. — 288 с
Підручник дає уявлення про різноманітний світ рослин грибів і бактерій. Детально розглянуто будову, процеси життєдіяльності, пристосування живих організмів до середовища життя. Значну увагу приділено практичному використанню та охороні живих організмів.

Новітній повний довідник школяра ОНЛАЙН

Новітній повний довідник школяра. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. — 576 с.
У новітньому довіднику школяра подана повна інформація з основних шкільних предметів: математики, фізики, хімії, біології, географії.

Яковлева Є. В. Зошит з біології для учнів 11 класу: рівень стандарту і академічний рівень навчання ОНЛАЙН

Яковлева Є. В. Зошит з біології для учнів 11 класу (рівень стандарту і академічний рівень навчання). — Запоріжжя: Просвіта, 2012. — 120 стор., іл.

Зошит охоплює основну проблематику курсу біології 11 кл’асу ( рівень стандарту і академічний рівень навчання ), складений у відповідності до нової програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів 11-річної школи.

загрузка...