Category Archives: Биология для школьников

Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания : 9 класс : дидактические материалы ОНЛАЙН

Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания : 9 класс : дидактические материалы / Е.А. Солодова. — М., 2013. — 184 с.
Предлагаемое пособие предназначено для подготовки учащихся к экзаменам в тестовой форме. Оно содержит тестовые задания для проверки знания общих биологических закономерностей. Книга поможет учителю вести текущий контроль знаний учащихся, организовывать контрольные работы и подготовку к ГИА.

загрузка...

Задорожный К. Н. Биология 9 клас : сборник заданий для подготовки итоговых контрольных работ ДПА 2015

Биология. 9 клас : сборник заданий для подготовки итоговых контрольных работ/ К. Н. Задорожный. — Х. : Изд-во «Ранок», 2015. — 64 с.
Сборник содержит 14 равноценных вариантов итоговых контрольных работ по биологии для 9 класса. В сборнике представлены разнообразные задания по биологии растений, животных и человека. Каждый вариант состоит из 31 задания, из которых учащиеся общеобразовательных классов выполняют 29, а учащиеся классов с углубленным изучением биологии — все.

Загрузка...

Задорожний К. М. Біологія 11 клас : збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт

Біологія. 11 клас : збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт/ К. М. Задорожний. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 64 с.
Збірник містить 14 рівноцінних варіантів підсумкових контрольних робіт з біології для 11 класу. У збірнику представлені різноманітні завдання з загальної біології. Кожний варіант складається з 27 завдань, з яких учні загальноосвітніх класів виконують 25, а учні класів з поглибленим вивченням біології — усі.

загрузка...

Задорожний К. М. Біологія 9 клас: відповіді до всіх завдань ДПА 2015

Біологія. 9 клас: Відповіді до всіх завдань посібника «Біологія. 9 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт» /К. М. Задорожний. — Х. : Ранок-НТ, 2015. — 32 с. — (Екзамен без проблем).
Посібник містить відповіді до всіх завдань «Біологія. 9 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт» (автора К. М. Задорожного).
До завдань відкритого типу подані повні відповіді. Посібник призначений для підготовки до державної підсумкової атестації з біології.

Костильов О.В. Збірник завдань для ДПА 2015 з біології для 9 класу ОНЛАЙН

Костильов О.В. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з біології: для 9 класу загальноосвіт. навч, закл. / О.В. Костильов, О.А. Андерсон. — Київ, 2015. -48 с.
Збірник призначено для підготовки та проведення письмової державної підсумкової атестації за курс основної школи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах. Він містить 10 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант складається з 27 тестових завдань різних видів. Завдання з відкритою відповіддю перевіряють уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, пояснювати взаємозв’язок будови та функції; порівнювати; узагальнювати; моделювати біологічні процеси. Запропонована чітка система оцінювання.

Костильов O.B. Збірник завдань для ДПА з біології для 11 класу ОНЛАЙН

Костильов O.B. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з біології для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.В. Костильов, O.A. Андерсон. — Київ : Генеза, 2015. -48 с.
Збірник призначений для підготовки та проведення підсумкових контрольних робіт з біології за курс старшої школи в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів у письмовій формі. Завдання складено відповідно до чинних програм з біології для загальноосвітніх навчальних закладів академічного та профільного рівнів. Посібник містить 10 варіантів атестаційних робіт. Різноманітні тестові завдання складені за різними когнітивними рівнями.

загрузка...